Školení - Polygon

Polygon vznikl v prostorách lezecké stěny kvstena.cz (v provozu od roku 2012) v Karlových Varech ve Dvorech. Jedná se o prostor umožňující školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Kromě toho lze polygon využít pro pořádání závodů v průmyslovém lezení a mnoho dalších akcí spojených s předváděním a používáním výrobků a technik s tímto oborem spojených. Kromě standardizovaných školení nabízíme i školení na míru podle specifických požadavků klienta na pracovišti klienta.

Polygon je plně vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách od nejrůznějších výrobců, které nabízíme v našem e-shopu. Účastníci školení tak mají možnost vyzkoušet jednotlivé prostředky ještě před jejich zakoupením a společně se školitelem vybrat nejvhodnější řešení pro konkrétní činnosti.

Veškerá školení jsou v souladu se současnou legislativou ČR. Školení se dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách. Jsme partnerským polygonem společnosti Singing Rock. To zaručuje jednotný systém školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou vytvořený našimi lektory v rámci všech polygonů Singing Rock. 

 

Přehled školících programů                                                     Polygon_Singing_Rock_Partner_RGB-02

 

Třída 1 – střechy a konstrukce

Třída 2 – lanové přístupy

Třída 3 – speciální techniky

Typický pohyb pracovníka

Střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, regály, mosty, lešení, komíny

Kostelní věže, výškové budovy, mostní konstrukce, stropy hal a továren, světlíky

Výškové budovy, sila, komíny, lanovky, jeřáby

Pro koho

Výškoví pracovníci s oporou nohou (nepracují ve visu)

klempíři, tesaři, elektrotechnici, elektroenergetici, kominíci apod.

Práce ve visu

údržbáři objektů, elektrotechnici, lesníci, mytí oken

Práce ve visu

Záchrana, evakuace, spouštění a vytahování zraněného, kladkostroje apod.

Rozsah školení

7 hodin (1 den)

15 hodin (2 dny)

Dle dohody, zpravidla 3 dny

Cena školení

1.700 Kč (bez DPH)

4.260 Kč (bez DPH)

Dohodou dle rozsahu

Vybrat termín školení

Rezervace

Rezervace

Rezervace

 

Technické parametry polygonu

  • Výška prostoru – 12m
  • Příhradové konstrukce
  • Stožár vysokého napětí
  • Ocelová lávka (7m nad zemí)
  • Telekomunikační konstrukce
  • Lanové přístupy
  • Žebříky
  • Střecha
  • Dřevěný sloup
  • Učebna

 


Třída 1 – střechy a konstrukce

Školení pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou hloubkou kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí. Tito pracovníci mají při práci trvalou oporu v nohou. Použití OOPP je spíše charakteru preventivního a pracovně polohovacího. Nejedná se o práci ve visu.

Cílová skupina: pokrývači, klempíři, tesaři, elektrotechnici – internet, TV technika, spojovací technika, elektroenergetici, údržba provozu průmyslových hal, zabezpečovací zařízení, reklama, kominíci, úklid, montáže, kanalizace, ornitologové,apod.

Typický pohyb pracovníka: střechy, vyvýšené plochy, regály, mostní konstrukce, lešení, lešenářské kostky, žebříky, sila, permanentní záchytné systémy, stožáry betonové, NN, VN, VVN, telekomunikační, lanovkové, zakladače, regály, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny, stroje, formy, apod.

NÁPLŇ ŠKOLENÍ

teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, vybavení lékárniček)

teoretická zkouška: test o rozsahu 20 otázek

praktická část:

seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), zajištění při pohybu na střechách, na konstrukcích, na vyvýšených plochách, preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vyvazování lan, základní techniky pro vytahování a spouštění břemen, pohyb po žebříku, lešenářské kostce a na lešení, zajištění permanentními zachycovacými systémy

první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení

praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

s sebou na školení:  pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

místo školení: Polygon KV stěna, případně pracoviště klienta (dle dohody)

počet účastníků: jeden školitel max. 12 účastníků

rozsah školení: 7 hodin (1 den)

výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta

platnost certifikátu: 12 měsíců

CENY

cena školení na Polygonu: 1.700,- Kč bez DPH (2.057,- Kč včetně DPH)

cena školení na pracovišti klienta: dle dohody

 

Vybrat termín školení

 


Třída 2 – lanové přístupy

Školení pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Třídu 1. Výškoví pracovníci se pohybují v lanovém přístupu za pomoci OOPP. Svou práci tedy vykonávají převážně ve visu. Školení Třídy 2 mohou absolvovat pouze pracovníci, kteří již absolvovali Třídu 1.

Cílová skupina: elektrotechnici, údržba provozu průmyslových objektů, IZS, zabezpečovací zařízení, reklama, úklid, mytí oken, montáže, film, apod.

Typický pohyb pracovníka: výškové budovy, kostelní věže, špatně dostupná místa, stropy průmyslových a sportovních hal, mostní konstrukce, žebříky, sila, stožáry, vodojemy, výtahové šachty, šikmé plochy, světlíky, skály apod.

NÁPLŇ ŠKOLENÍ

teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, vybavení lékárniček)

teoretická zkouška: test o rozsahu 40 otázek

praktická část:

seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), zajištění při pohybu na hranách střech a vyvýšených ploch, preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění při práci ve visu, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vykotvení a rozkotvení lan, základní uzly, výstup a sestup po laně, přestup z lana na lano, slanění přes uzel, překonání ochrany lana, překonání hrany, deviace, traverzy, základní kladkostroje, základní techniky pro vytahování a spouštění břemen, pohyb po žebříku, ochrana OOPP proti poškození na hranách

první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení, záchrana z visu spuštěním, záchrana z visu vlastním OOPP, záchrana z visu s OOPP postiženého

praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

s sebou na školení:  pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

místo školení: Polygon KV stěna, případně pracoviště klienta (dle dohody)

počet účastníků: jeden školitel max. 10 účastníků 

rozsah školení Třídy 2: 15 hodin (2 dny)

rozsah školení Tříd 1+2: 22 hodin (3 dny)

výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta

platnost certifikátu: 12 měsíců

CENY

cena školení na Polygonu - Třída 2: 4.260,- Kč bez DPH (5.154.60 Kč včetně DPH)

cena opakovacího školení na Polygonu: 2.130,- Kč bez DPH (2.577,30 Kč včetně DPH)

cena školení na pracovišti klienta: dle domluvy

 

Vybrat termín školení

 


Třída 3 – speciální techniky

Školení je určeno pro výškové pracovníky s prokazatelnou praxí a znalostmi Tříd 1 a 2. Školení se zaměřují na koordinaci pracovních týmů, evakuaci, záchrany při práci ve výškách a speciální zdvihací a spouštěcí techniky. Je tedy určeno především záchranářům, členům integrovaného záchranného systému apod.

Podrobný předmět školení je vždy upraven na míru konkrétním potřebám klientů, od toho se odvíjí i přesný rozsah a cena školení, která je domluvena předem s klientem.

 

Vybrat termín školení

 

Polygon_Singing_Rock_Partner_RGB-02

 

 
Zpět do obchodu